Hi-Line

Maksymalna muzykalność w każdym calu
Hi-Line Signal Cable

W trakcie prac nad rozwojem referencyjnego odtwarzacza CD555, prowadziliśmy równoległy projekt mający na celu opracowanie nowego kabla sygnałowego, lepszego od naszego standardowego interkonektu. Aby to osiągnąć należało zbadać wszystkie parametry przewodnika i dielektryków, a nie tylko zmienić jego budowę – co jest standardową praktyką w branży audio.

Wynikiem tych prac jest kabel sygnałowy Hi-Line. Dostępny jest z zakończeniami zarówno DIN, jak i RCA. Jego opatentowane złącze Air-PLUG redukuje wibracje przenoszone wzdłuż samego kabla, zachowując muzykalność systemu.

Podziel się
Wyposażenie
  • Opatentowany mechanizm Air-PLUG zapobiega przenoszeniu drgań w kablu.    
  • Budowa - skrętka składająca się z 80 przewodów otoczonych indywidualnymi spiralnymi warstwami ekranowania z PTFE i Kaptonu.    
  • Dostępne końcówki - RCA lub DIN, a także przejście z DIN na RCA.

 

TECHNOLOGIA

Zastosowany w Hi-Line wtyk Air-PLUG (opatentowany) został zaprojektowany jako element odsprzęgający, mające na celu zminimalizowanie drgań, przez co pozwala na zachowanie spójności sygnału audio. Poszczególne elementy w Air-PLUG są połączone w jedną całość, tworząc na końcu elastyczny odcinek. Kabel jest zaciśnięty na końcu tej elastycznej części. Ważnymi elementami budowy Air-PLUG są: zmniejszona zawartość metalu, obniżająca zakłócenia elektromagnetyczne, konstrukcja mająca na celu zmniejszenie prądów wirowych, a także mechanizm zaciskowy, który nie zgniata kabla i nie ma wpływu na jego impedancję.

Sam kabel został również starannie zaprojektowany, aby jeszcze bardziej poprawić jakość dźwięku. Złożony jest z 80 skręconych przewodów otoczonych PTFE, Kaptonem i taśmą PTFE. Całość jest następnie owinięta dwoma spiralnie zwiniętymi miedzianymi ekranami i taśmą PTFE. Dwa takie zestawy obok siebie są następnie zawijane warstwami taśmy PTFE i wreszcie zewnętrzną powłoką z gumy. W ten sposób powstaje przewód, w którym sygnał i masa nie przemieszczają się względem siebie.

Hi-Line Signal Cable

Instrukcje i wsparcie

Zamów odsłuch

Find Your Nearest Retailer

Newsletters Sign Up

Sign up for exclusive news & updates from Naim.