Hi-Line

Maksymalna muzykalność w każdym calu
Hi-Line Signal Cable

W trakcie prac nad rozwojem referencyjnego odtwarzacza CD555, prowadziliśmy równoległy projekt mający na celu opracowanie nowego kabla sygnałowego, lepszego od naszego standardowego interkonektu. Aby to osiągnąć należało zbadać wszystkie parametry przewodnika i dielektryków, a nie tylko zmienić jego budowę – co jest standardową praktyką w branży audio.

Wynikiem tych prac jest kabel sygnałowy Hi-Line. Dostępny jest z zakończeniami zarówno DIN, jak i RCA. Jego opatentowane złącze Air-PLUG redukuje wibracje przenoszone wzdłuż samego kabla, zachowując muzykalność systemu.

Podziel się
Wyposażenie
  • Opatentowany mechanizm Air-PLUG zapobiega przenoszeniu drgań w kablu.    
  • Budowa - skrętka składająca się z 80 przewodów otoczonych indywidualnymi spiralnymi warstwami ekranowania z PTFE i Kaptonu.    
  • Dostępne końcówki - RCA lub DIN, a także przejście z DIN na RCA.

 

TECHNOLOGIA

Zastosowany w Hi-Line wtyk Air-PLUG (opatentowany) został zaprojektowany jako element odsprzęgający, mające na celu zminimalizowanie drgań, przez co pozwala na zachowanie spójności sygnału audio. Poszczególne elementy w Air-PLUG są połączone w jedną całość, tworząc na końcu elastyczny odcinek. Kabel jest zaciśnięty na końcu tej elastycznej części. Ważnymi elementami budowy Air-PLUG są: zmniejszona zawartość metalu, obniżająca zakłócenia elektromagnetyczne, konstrukcja mająca na celu zmniejszenie prądów wirowych, a także mechanizm zaciskowy, który nie zgniata kabla i nie ma wpływu na jego impedancję.

Sam kabel został również starannie zaprojektowany, aby jeszcze bardziej poprawić jakość dźwięku. Złożony jest z 80 skręconych przewodów otoczonych PTFE, Kaptonem i taśmą PTFE. Całość jest następnie owinięta dwoma spiralnie zwiniętymi miedzianymi ekranami i taśmą PTFE. Dwa takie zestawy obok siebie są następnie zawijane warstwami taśmy PTFE i wreszcie zewnętrzną powłoką z gumy. W ten sposób powstaje przewód, w którym sygnał i masa nie przemieszczają się względem siebie.

Hi-Line Signal Cable

Instrukcje i wsparcie

Zamów odsłuch

Find Your Nearest Retailer

By submitting your contact details, you agree for us to share your details with our retail partners, who will contact you directly to arrange your appointment. For full details on how your data is shared please review our privacy policy

Newsletters Sign Up

Sign up for exclusive news & updates from Naim.

We won't pass your details on to anyone else and you can stop your subscription at any time. For more information read our Privacy Policy